Amgylchedd Adeiledig

Amgylchedd Adeiledig

Mae sawl ffactor sydd yn dylanwadu ar iechyd a lles hirdymor y boblogaeth, yn cynnwys natur y lleoedd lle mae pobl yn byw, gweithio, yn dysgu a threulio eu hamser hamdden.  Gall yr amgylchedd adeiledig, yn cynnwys dyluniad adeiladau, strydoedd, parciau a chymdogaethau, gefnogi iechyd a lles da a chyfrannu at leihau anghydraddoldebau iechyd.  Mewn gwrthgyferbyniad, gall amgylcheddau sydd yn canolbwyntio ar geir a mannau cyhoeddus anniogel, gyfrannu at lefelau gweithgaredd corfforol isel ac ynysu cymdeithasol, gan gynyddu risg pobl o iechyd gwael.  (Design Council, 2021).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Adroddiad Creu Lleoedd Iach 2018 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Design Council

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Llywodraeth Cymru

Polisi cynllunio Cymru

Llywodraeth Cymru

Cynllunio ar gyfer Iechyd a Lles Gwell yng Nghymru: Briff ar Integreiddio Cynllunio ac Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Ymarferwyr sy’n Gweithio mewn Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Iechyd yng Nghymru

Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesian

Creu lleoedd a mannau iachach ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig