Ymgynghoriad – Cynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth 2022 i 2027

Y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth 2022 i 2027 yw’r cynllun cyflawni 5 mlynedd cyntaf i Lywodraeth Cymru weithredu Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021. Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich barn ar y cynllun drafft yng nghyd-destun y strategaeth wreiddiol. Ymgynghoriad yn cau: 11 Hydref 2022.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig