Newid Hinsawdd, Safbwynt Cymru

Newid hinsawdd yw’r bygythiad byd-eang mwyaf i iechyd y mae’r byd yn ei wynebu yn yr 21ain ganrif ac mae’n effeithio ar lawer o benderfynyddion cymdeithasol ac amgylcheddol iechyd – aer glân, dŵr yfed diogel, bwyd digonol a lloches diogel.

Cynhaliwyd y weminar hon ar ddydd Iau 11 Tachwedd am 14:00 oedd yn cyd-fynd â 26ain Cynhadledd Partïon y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) oedd yn cael ei chynnal yn Glasgow ar 31 Hydref – 12 Tachwedd 2021.

Dyddiad

Tachwedd 2021

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig