Mae pobl yng Nghymru yn helpu eraill er mwyn diogelu a gwella eu llesiant meddyliol eu hunain

Mae bron tri chwarter o bobl (73 y cant) yng Nghymru yn dewis helpu eraill er mwyn diogelu a gwella eu llesiant meddyliol eu hunain, yn ôl arolwg newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gofynnodd arolwg diweddaraf panel Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus i 1,072 o bobl yng Nghymru yn ystod mis Ionawr am gamau gweithredu y maent yn eu cymryd i ddiogelu a gwella eu llesiant meddyliol. Canfu’r arolwg fod bron 9 o bob 10 o bobl (87 y cant) yn gweithredu mewn rhyw ffordd ar hyn o bryd. Ynghyd â helpu eraill, y gweithgareddau poblogaidd eraill oedd:

  • Cysylltu â phobl eraill (72 y cant)
  • Neilltuo amser ar gyfer hobïau (72 y cant)
  • Cysylltu â natur (68 y cant)
  • Bod yn gorfforol egnïol (67 y cant)

Canfu’r arolwg fod tri o bob pedwar o bobl (75 y cant) yn ‘cytuno’n gryf’ ei bod yn bwysig i bobl gymryd camau gweithredu i gynnal a gwella eu llesiant meddyliol.

Roedd yr arolwg hefyd yn gofyn i bobl pa mor aml maent yn teimlo’n unig. Dywedodd bron 1 o bob 5 o bobl (18 y cant) yng Nghymru eu bod yn teimlo’n unig “bob amser” neu “yn aml”. Gall unigrwydd effeithio’n negyddol ar ein llesiant meddyliol, ond gall camau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig