Cronfa Cymuned Leol Co-op

Yn agored i grwpiau dielw a sefydliadau sy’n darparu prosiectau sydd o fudd i’ch cymuned leol.
Gallwch wneud cais os yw eich prosiect:

  • yn dod â phobl at ei gilydd i gael mynediad at fwyd
  • yn helpu i wella lles meddyliol pobl
  • yn creu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu clywed ac i wneud gwahaniaeth
  • helpu pobl i ddiogelu bioamrywiaeth leol neu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon

Dyddiad cau 29 Mai

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig