Cyfranogwyr Ymchwil eu Heisiau

Llesiant a Gofal Pobl Hŷn – Beth mae’n ei olygu a pham ei fod yn bwysig?

Fe’ch gwahoddir i gyfrannu at ymchwil ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu i ofalwyr teulu (gofalwyr di-dâl) sy’n gofalu am rywun dros 50 mlwydd oed.

Cynigir tocyn rhodd o £10 i’r holl gyfranogwyr fel diolch am gymryd rhan.

Os hoffech wybod mwy neu os yr ydych am gymryd rhan yn yr ymchwil, cysylltwch â:

Maria Cheshire-Allen, ymgeisydd PhD, Canolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig