Arolwg yn datgelu bod iechyd meddwl a chorfforol pobl wedi dirywio yn ystod y pandemig

Mae arolwg a ryddhawyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu er bod pobl bellach yn llai pryderus am ddal Coronafeirws ac yn fwy tebygol o gael eu brechu, mae llawer yn teimlo bod eu hiechyd meddwl a chorfforol wedi gwaethygu ers dechrau’r pandemig.

Mewn canlyniadau o’r arolwg cenedlaethol diweddaraf i ymgysylltu â’r cyhoedd, roedd 42 y cant o’r bobl a holwyd yn credu bod eu hiechyd meddwl yn waeth nawr nag ydoedd cyn y pandemig, gyda

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig