Gall gweithio gartref wella llesiant meddyliol – ond gall gynyddu’r risg o straen hefyd

Nodir bod hyblygrwydd, annibyniaeth a hyrwyddo cydbwysedd gwaith/bywyd iach hefyd yn effeithiau cadarnhaol o weithio hyblyg a gweithio gartref, mewn adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fodd bynnag, nodir bod mwy o ynysu cymdeithasol ac unigrwydd, yn ogystal â heriau mewn perthynas â sgiliau digidol a chysylltedd, yn effeithiau negyddol posibl.

Mae’r adroddiad, ‘Byd pandemig COVID-19 a thu hwnt: Effaith Gweithio Gartref ac Ystwyth ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru’, yn amlygu’r effeithiau cadarnhaol a negyddol y gall gweithio hyblyg a gweithio gartref eu cael ar iechyd a llesiant y cyhoedd ac, yn benodol, ar iechyd meddwl.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig