Adroddiad newydd yn profi bod prosiectau iechyd seiliedig ar natur yn arbed amser ac arian i’r GIG

Gallai rhaglenni iechyd a lles seiliedig ar natur arbed cannoedd ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn a lleihau dibyniaeth cymdeithas ar y GIG, yn ôl adroddiad newydd gan yr Ymddiriedolaethau Natur.

Canfu Gwasanaeth Iechyd Naturiol: Gwella Bywydau ac Arbed Arian fod presgripsiynu gwyrdd yn gallu arbed mwy o gostau gofal iechyd na phris cynnal cynllun presgripsiynu gwyrdd.

Presgripsiynu gwyrdd yw un o gonglfeini presgripsiynu cymdeithasol wedi’i seilio ar dystiolaeth sy’n manteisio ar y buddion iechyd, lles a chymdeithasol a ddaw yn sgil treulio amser ym myd natur. Mae’n galluogi meddygon teulu ac ymarferwyr gofal iechyd eraill i atgyfeirio pobl i raglenni seiliedig ar natur i wella iechyd corfforol a meddyliol.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig