£2.3 miliwn ar gyfer Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Bydd y cyllid yn helpu i ddelio ag effaith yr argyfwng costau byw sy’n wynebu dysgwyr a myfyrwyr o bob oed. Bydd yn gwella ac yn hyrwyddo gwasanaethau cyngor ariannol mewn addysg uwch, gan gynnwys ar gyfer y rhai sy’n symud o’r coleg neu’r ysgol i addysg uwch.

Bydd hefyd yn helpu i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu pwysau ariannol drwy ehangu’r cyllid caledi.

Mae’r cyllid wedi’i roi i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’i nod yw helpu myfyrwyr prifysgol a’r rhai sy’n symud i mewn i addysg uwch.

Bydd CCAUC yn gofyn i brifysgolion a cholegau weithio gydag undebau myfyrwyr i wneud yn siŵr bod y cyllid yn cael yr effaith orau bosibl ar fywydau myfyrwyr.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig