Hwb o £4 miliwn i gymorth iechyd meddwl a llesiant mewn addysg bellach

Bydd pob coleg addysg bellach yn elwa ar gyfran o £4 miliwn o gyllid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant―dyma sydd wedi’i gyhoeddi gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, ar ei ymweliad â Choleg Cambria yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Bydd y £4 miliwn yn gwella capasiti timau lles ym mhob coleg addysg bellach yng Nghymru, gan gynnwys recriwtio swyddogion cymorth llesiant. Bydd hefyd yn adeiladu ar lwyddiant mentrau blaenorol a gafodd eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ym maes iechyd meddwl a llesiant, fel cymorth cwnsela, hyfforddiant ar ymyrryd yn gynnar, recriwtio staff i annog gweithgareddau awyr agored a phrosiectau sy’n gweithio gydag elusennau iechyd meddwl.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig