Mae pedwar deg y cant o ardaloedd cynghorau mewn perygl o orfod cau canolfannau hamdden a phyllau nofio cyn Ebrill heb gymorth ar unwaith

Mae pedwar deg y cant o ardaloedd cynghorau mewn perygl o golli eu canolfannau hamdden a’u pyllau nofio o fewn pum mis – neu weld gwasanaethau’n cael eu dogni – oherwydd argyfwng ynni cynyddol y sector, mae arweinwyr y diwydiant wedi rhybuddio.

Mae ffigurau newydd gan ukactive yn rhagweld, heb ymyrraeth gan y llywodraeth, bod nifer fawr o gyfleusterau hamdden y sector cyhoeddus yn annhebygol o oroesi i’r gwanwyn nesaf, gyda chyfyngiadau ar wasanaethau a chyfleusterau’n cau eisoes ar gynnydd ar draws y DU.

Gofynnodd ymgynghoriad newydd gyda gweithredwyr hamdden cyhoeddus cenedlaethol i aelodau ukactive asesu risg y bygythiad presennol i’w cyfleusterau.

Mae’r canfyddiadau’n dangos:

  • Bod 40% o ardaloedd cynghorau mewn perygl o golli eu canolfan(nau) hamdden neu weld gostyngiad mewn gwasanaethau yn eu chanolfan(nau) hamdden cyn 31 Mawrth 2023
  • Mae tri chwarter (74%) ardaloedd cynghorau wedi eu dosbarthu’n ‘ansicr’, sy’n golygu bod perygl o gau canolfannau hamdden a/neu ostyngiad mewn gwasanaethau cyn 31 Mawrth 2024.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig