Astudiaethau achos newydd yn dangos grym chwaraeon i ddod â theuluoedd at ei gilydd

Mae cyfres o astudiaethau achos newydd wedi dangos effaith drawiadol rhaglen Gemau Stryd newydd i gynorthwyo teuluoedd i fod yn fwy egnïol.

Nod Prosiect Ymgysylltu Teuluoedd Gemau Stryd yw ymgysylltu â theuluoedd sydd yn anactif, wedi eu hynysu neu sy’n wynebu amgylchiadau heriol a allai effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant.  Wedi ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, mae’r FEP yn gweithredu mewn saith awdurdod lleol yn Ne Cymru.

Bydd y prosiect, sydd yn targedu teuluoedd sydd yn anactif, wedi eu hynysu neu sy’n wynebu amgylchiadau heriol a allai effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant, yn gweithio ar y cyd â sefydliadau chwaraeon cymunedol lleol i gynyddu gweithgaredd corfforol a datblygu arferion cadarnhaol i wella iechyd a llesiant hirdymor.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig