£4.5M ychwanegol i wella’r tirlun chwaraeon yng nghymru

Y mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi, £4.5 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd ar draws Cymru.

Bydd y cyllid cyfalaf ychwanegol yn cefnogi prosiectau a fydd yn cael eu darparu drwy Chwaraeon Cymru i wella cyfleusterau, er mwyn i ragor o bobl gael cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o chwaraeon.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig