Arolwg yn datgelu arferion ymarfer yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae arolwg sydd wedi’i gynnal gan Savanta ComRes ar ran Chwaraeon Cymru wedi datgelu gwybodaeth ryfeddol am arferion ac ymddygiad gweithgarwch corfforol y genedl yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae bron i ddwy ran o dair o oedolion Cymru’n teimlo ei bod yn bwysicach nag erioed bod yn actif yn ystod argyfwng y coronafeirws, gyda cherdded, ymarferion yn y cartref a loncian yn profi i fod y ffurfiau mwyaf poblogaidd ar ymarfer yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig