Adroddiad newydd yn archwilio Presgripsiynu Cymdeithasol ar gyfer Ieuenctid yng Nghymru

Ym mis Mawrth 2021, comisiynwyd Gemau Stryd gan Chwaraeon Cymru i gynnal adolygiad cyflym o bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer ieuenctid yng Nghymru, gyda ffocws ar y cysylltiadau ag ymyriadau gweithgaredd corfforol a chwaraeon.

Mae’r ymchwil yn dangos agwedd gadarnhaol tuag at bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer ieuenctid, ond mae hefyd yn dangos bod amrywiadau yn lefelau cysylltedd lleol rhwng presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer ieuenctid sydd yn cael ei ariannu, ac ymyriadau eraill sydd yn defnyddio modelau tebyg.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig