Marwolaethau oherwydd cyffuriau Cymru’n ddarlun cymhleth

Mae patrwm cymhleth sy’n datblygu o’r defnydd o gyffuriau ac argaeledd cyffuriau yn arwain at fwy o farwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru, gyda dwy ran o dair o farwolaethau yn 2021 yn cynnwys cyfuniad o gyffuriau, gan gynnwys alcohol a meddyginiaethau presgripsiwn.

Mae dadansoddiad manwl o dueddiadau cyffuriau ac ymyriadau lleihau niwed wedi’i gyhoeddi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad blynyddol yn edrych yn fanwl ar y marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau ledled Cymru a’r DU a nodir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol bob haf, a ddangosodd y cynnydd mwyaf erioed eleni.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig