Asesiad o’r Effaith ar Iechyd: Cytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel

Mae masnach yn benderfynydd masnachol allweddol o iechyd ac mae’n effeithio ar bawb yng Nghymru. Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel (CPTPP) yw un o’r cytundebau masnach rydd mwyaf yn y byd, sy’n cynnwys un ar ddeg o wledydd ar bedwar cyfandir ac roedd yn cyfrif am £96 biliwn o fasnach y Deyrnas Unedig yn 2018 (7 y cant o gyfanswm masnach y Deyrnas Unedig). Daeth CPTPP i rym ar 30 Rhagfyr 2018, a phwysleisiodd aelodau presennol eu bod yn benderfynol o ymestyn y cytundeb gydag aelodau newydd yng nghyfarfod comisiwn CPTPP ar 19 Ionawr 2019.

Gallai CPTPP ddylanwadu ar ystod o faterion iechyd cyhoeddus ar draws penderfynyddion cymdeithasol iechyd ac effeithio ar wahanol boblogaethau mewn gwahanol ffyrdd. Gall Asesiad o’r Effaith ar Iechyd fod yn offeryn pwysig i asesu effeithiau posibl cytundebau masnach ar iechyd a lles. Bydd y weminar hon yn trafod canfyddiadau’r asesiad o effaith CPTPP ar iechyd ar gyfer Cymru gyda phwyslais ar effeithiau ar iechyd, lles a thegwch.

Ymunwch â’n panel o arbenigwyr i gael gwybod am yr ail Asesiad o’r Effaith ar Iechyd a gynhaliwyd ar CPTPP yn y byd.

Dyddiad

Gorffennaf 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig