Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Mae CGGC yn falch o lansio rownd ariannu 2022/23 ar gyfer Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru.

Ceir dwy lefel ariannu:

  • Grantiau Bach – £1,000 – £10,000 ar gyfer prosiectau sy’n cyflawni gweithgarwch a arweinir gan y gymuned i fynd i’r afael ag anghenion neu faterion penodol yn eu hardal
  • Grantiau Twf Sefydliadol – o £30,000 i £50,000 er mwyn i sefydliadau gyflawni gweithgarwch i gael effaith strategol a chynyddu eu gwydnwch

Dyddiad cau 27 Mehefin 2022

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig