Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer partneriaethau bwyd ar draws Cymru

Bydd y gefnogaeth ariannol hon gwerth £3miliwn yn cefnogi datblygiad partneriaethau bwyd traws-sector.

Bydd y cyllid hwn hefyd yn cryfhau partneriaethau bwyd sy’n bodoli eisoes gan helpu i feithrin cydnerthedd mewn rhwydweithiau bwyd lleol drwy gydlynu gweithgarwch ar lawr gwlad sy’n gysylltiedig â bwyd i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd.  Bydd y rhwydweithiau hyn yn hybu gweithredu gan ddinasyddion, yn gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd prosiectau ac yn sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu i’r mannau lle mae’r angen mwyaf.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig