£65m i sicrhau fod gan bawb ‘le i’w alw’n gartref’

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro (TACP) sy’n cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i greu capasiti tai ychwanegol sydd wir ei angen ledled Cymru.

Bydd y rhaglen yn dod â mwy na 1,000 o gartrefi ychwanegol dros y 18 mis nesaf. Bydd bron i hanner yn gartrefi hirdymor neu barhaol gyda’r lleill yn cynnig cartrefi o ansawdd da sy’n addas i’w defnyddio gan unigolion a theuluoedd am nifer o flynyddoedd.

Mae’r prosiectau’n cynnwys defnyddio cartrefi Dulliau Adeiladu Modern o safon uchel, adnewyddu ac ad-drefnu adeiladau presennol.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig