Y Cerddwyr yn cipio calonnau cymunedau lleol trwy gerdded

Mae prosiect Llwybrau i Lesiant Y Cerddwyr sydd yn cael ei arwain gan gymunedau, gyda nawdd o £1.2m, yn ceisio trawsnewid cerdded a natur ar draws 18 o ardaloedd, trwy helpu pobl i ddatblygu eu rhwydwaith llwybrau a gwella eu mannau gwyrdd lleol.

Gyda chymorth 6 swyddog rhanbarthol, bydd Y Cerddwyr yn rhoi’r offer a’r hyfforddiant sydd eu hangen ar wirfoddolwyr i ganfod a dylunio llwybrau newydd a gwella rhai presennol.  Bydd hyn yn helpu i ddarparu ardaloedd pwysig i wella llesiant corfforol a meddyliol y cymunedau.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig