Ramblers Cymru yn lansio partneriaeth efo Trafnidiaeth Cymru

Bydd ‘Cledrau, Clebran, Cerdded’ yn annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau trenau lleol i gael mynediad at lwybrau cerdded newydd sy’n cael eu creu gan Ramblers Cymru ac sydd yn addas i’r teulu, gan ddechrau a gorffen o orsafoedd lleol.

Bydd cyfanswm o 20 llwybr cerdded yn cael eu datblygu mewn 5 gorsaf yn ne Cymru, a 15 yng ngogledd Cymru.

Ochr yn ochr â’r teithiau cerdded newydd bydd Ramblers Cymru hefyd yn cyflwyno digwyddiadau adeiladu tîm a gweithgareddau i staff Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys hyfforddiant llwybrau a mapiau a dyddiau gweithgaredd ymarferol i wella mynediad at yr awyr agored mewn cymunedau lleol.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig