Llyfr stori newydd i helpu plant i fod yn obeithiol yn ystod COVID-19

Nod llyfr newydd a gyhoeddwyd ym Medi 2021 yw helpu plant i fod yn obeithiol ac yn gadarnhaol yn ystod pandemig COVID-19.  Mae’r stori yn ddilyniant i ‘My Hero is You: how kids can fight COVID-19!’, a gyhoeddwyd yn Ebrill 2020.

Mae ‘My Hero is You 2021: how kids can hope with COVID-19!’ yn defnyddio realaeth miliynau o blant ers dechrau’r pandemig.  I lawer, mae’r pandemig yn parhau i amharu ar eu haddysg, eu hadloniant a’u hamser gyda ffrindiau, teulu ac athrawon.

Mae’r adnodd ar gyfer rhieni, athrawon a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig