Ofsted: Mae plant sydd wedi eu heffeithio waethaf gan bandemig COVID-19 yn llithro’n ôl mewn sgiliau sylfaenol a dysgu

Mae Ofsted wedi cyhoeddi ei ail adroddiad mewn cyfres yn edrych ar effeithiau pandemig COVID-19 ar draws y sectorau y mae’n eu harolygu a’u rheoleiddio, o flynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol plant, i addysg ôl-16.

Mae’r adroddiad yn canfod bod rhai plant, o bob oed a chefndir, wedi colli rhai sgiliau sylfaenol a rhywfaint o ddysgu o ganlyniad i ysgolion yn cau a chyfyngiadau symud.

Cynhaliodd Ofsted dros 900 o ymweliadau â darparwyr addysg a gofal cymdeithasol yn ystod mis Medi a Hydref.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig