£36.6 miliwn i helpu teuluoedd a phlant i adfer o’r pandemig

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod £36.6 miliwn ychwanegol wedi ei neilltuo i helpu plant a theuluoedd i adfer o effeithiau’r pandemig a’i gyfyngiadau, er mwyn sicrhau nad yw unrhyw blentyn yn cael ei adael ar ôl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei hymrwymiad i wneud plant yn ganolog i bopeth y mae’n ei wneud yn ystod tymor y Senedd hon. Er mwyn sicrhau nad yw unrhyw deulu na phlentyn yn cael ei adael ar ôl o ganlyniad i’r pandemig, mae pecyn sylweddol o gymorth yn cael ei ddarparu i ariannu mentrau sy’n helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd a’r gwasanaethau sy’n cael eu defnyddio ganddynt i adfer o effeithiau’r pandemig a symud ymlaen.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig