Galw am ‘Haf o chwarae’ i bob plentyn ar draws y DU

Mae’r ymgyrch #HafOChwarae yn galw am flaenoriaethu chwarae’r haf hwn er mwyn cefnogi iechyd a lles plant a’u hadferiad o effeithiau’r pandemig Covid-19.

Mae chwarae’n darparu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol a gweithgarwch corfforol a gall leihau straen plant a hybu eu lles. Mae’n allweddol bod plant yn cael yr amser a lle diogel y maent eu hangen i ailgysylltu a chwarae gyda ffrindiau ac i fwynhau ystod eang o gyfleoedd chwareus. Mae gan bawb rôl i’w chwarae er mwyn galluogi hyn. Mae pob lleoliad yn cyfrif – parciau, strydoedd, ysgolion, meysydd chwarae, gofodau cyhoeddus a mwy.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig