Tueddiadau o ran nifer yr achosion o ganser a’r cam adeg diagnosis yng Nghymru hyd at 2019

Mae ystadegau swyddogol newydd a gyhoeddwyd gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU) Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n cwmpasu’r cyfnod 2002 – 2019, yn dangos bod y gyfradd wedi’i haddasu ar gyfer oedran o ran achosion newydd o ganser bob blwyddyn wedi gostwng ychydig. Mae hyn yn awgrymu, ar wahân i oedran, fod y risg gyffredinol o ganser yn y boblogaeth yn gostwng yn raddol.

Gwnaeth WCISU addasiadau i ganiatáu ar gyfer y boblogaeth yn heneiddio yn ystod y cyfnod adrodd, ond pan na chafodd heneiddio ei ystyried, roedd nifer yr achosion newydd bob blwyddyn fesul 100,000 o’r boblogaeth wedi cynyddu bron 16 y cant yn ystod yr un cyfnod.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig