Mae llai o ddynion, pobl iau a’r rhai sy’n byw yn y cymunedau mwy difreintiedig yng Nghymru yn manteisio ar wasanaethau sgrinio sy’n achub bywydau

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi’i gyhoeddi sy’n trafod annhegwch o ran cyfranogiad yn y rhaglenni sgrinio cenedlaethol sy’n seiliedig ar y boblogaeth yn dilyn tarfu a achoswyd gan bandemig y Coronafeirws.

Mae Adroddiad Annhegwch yr Adran Sgrinio 2020-21, yn edrych ar y flwyddyn o fis Ebrill 2020 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021.

Mae’r adroddiad yn dangos bod y bobl a oedd yn byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn llai tebygol o fanteisio ar eu cynnig sgrinio o gymharu â’r rhai sy’n byw yn y cymunedau lleiaf difreintiedig.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig