Pob oedolyn cymwys wedi cael cynnig brechlyn atgyfnerthu COVID-19 yng Nghymru

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru wedi cadarnhau eu bod wedi cynnig apwyntiad brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys.

Mae cynnig wedi’i wneud i unrhyw un sy’n gymwys drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys llythyrau, negeseuon testun, archebu ar-lein ac opsiynau galw heibio. Mae mwy nag 1.5 miliwn o frechlynnau atgyfnerthu wedi’u rhoi hyd yma, gydag 81 y cant o bobl dros 50 oed wedi cael y dos atgyfnerthu.

Mwy o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig