Cynllun Gweithredu HIV i Gymru 2022 i 2026

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol sy’n nodi 26 o gamau gweithredu i gael gwared ar heintiadau HIV newydd, gwella ansawdd bywyd a rhoi terfyn ar stigma erbyn 2030.

Mae cynllun drafft 2023-26, sy’n un o ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu, yn nodi ein dull gweithredu ar gyfer atal, profi, gofal clinigol yn y dyfodol, byw’n dda gyda HIV a mynd i’r afael â’r stigma sy’n gysylltiedig ag ef.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig