Brech y Mwnciod – gwybodaeth bellach

Mae brech y mwncïod yn salwch prin sy’n aml yn gysylltiedig â theithio i Ganol a Gorllewin Affrica, mae fel arfer yn salwch ysgafn nad yw’n lledaenu’n hawdd rhwng pobl ac mae fel arfer yn gwella ar ei ben ei hun, gyda’r rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig wythnosau.

Er y credir bod y risg i’r boblogaeth gyffredinol yn isel, o gofio bod nifer o achosion yn y DU nad ydynt yn gysylltiedig â theithio dramor, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac ymchwilio iddi.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

WHO’s Science in 5 : Monkeypox – YouTube (Saesneg yn unig)

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig