Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Fel llawer o wledydd, mae Cymru’n wynebu nifer o heriau nawr ac yn y dyfodol, fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd, twf economaidd a’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r heriau hyn wedi cael eu gwaethygu ymhellach gan bandemig COVID-19. Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn mae angen i ni weithio’n gydweithredol ac er mwyn rhoi ansawdd bywyd da i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol, mae angen i ni feddwl am effeithiau hirdymor y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Ffeithlun Dyfodol Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tri Gorwel: Pecyn cymorth i’ch helpu i feddwl a chynllunio ar gyfer yr hirdymor

Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Llesiant Cymru

Llywodraeth Cymru

Cymru a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig