Gwyddor ymddygiad yw’r astudiaeth wyddonol o ymddygiad – beth sy’n ei alluogi, beth sy’n ei atal, a’r ffordd orau o’i ysgogi a’i gynnal. Mae ymddygiad yn unrhyw beth yr ydym yn ei wneud mewn ymateb i ddigwyddiad mewnol neu allanol; gellir cymysgu ymddygiad gydag agweddau, emosiynau, bwriadau, dylanwadau a chanlyniadau yn aml. Mae bwriad yn rhywbeth yr ydym yn ceisio neu’n bwriadu ei wneud; nid yw bwriadu gwneud rhywbeth yn golygu y byddwn yn ei wneud mewn gwirionedd. Mae agweddau, credoau, emosiynau, gwybodaeth a sgiliau, pobl o’n hamgylch, a’n hamgylchedd ffisegol i gyd yn ffactorau sydd yn gallu dylanwadau ar ein hymddygiad. Canlyniadau yw’r nod neu’r effaith ddymunol yr ydym eisiau ei chyflawni.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Gwefan offeryn damcaniaeth a thechneg – Ar gael yn Saesneg yn unig

Human Behaviour Change

Canllaw Gwyddor Ymddygiad PHW – Ar gael yn Saesneg yn unig

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwyddor Ymddygiad a Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Behavioural Science and Public Health Network

Gwella iechyd a llesiant: Canllaw i ddefnyddio gwyddor ymddygiad mewn polisi ac ymarfer

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Datblygu Cyfathrebiadau ar Sail Ymddygiad

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig