COVID-19 a Gwyddor Ymddygiad

Yn y weminar hon, mae Jonathan West, Pennaeth Newid Ymddygiad a Gwybodaeth Gyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn trafod cymhwyso gwyddor ymddygiad i weithgaredd ataliol presennol yng Nghymru a, chan ddefnyddio enghraifft o bobl ifanc a chadw pellter cymdeithasol, mae’n disgrifio proses y gall datblygwyr ymyriadau, o bolisi i gyfathrebu, ei defnyddio i wella eu heffaith ar ymddygiad y cyhoedd sydd yn ddiogel o ran Covid.

Dyddiad

Hydref 2020

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig