DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Ein Cynnig Iechyd Byd-eang: Adnewyddu Strategaeth Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dydd Iau 30 Tachwedd 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae ymgysylltu a dysgu rhyngwladol ym maes iechyd bellach yn bwysicach nag erioed. Mae’n hanfodol i iechyd a lles pobl Cymru i ni rannu dysg, a chyfnewid gwybodaeth, ac adeiladu ar arferion gorau gyda’n partneriaid ledled y byd.

Cyflwynodd y weminar Strategaeth Iechyd Rhyngwladol adnewyddedig Iechyd Cyhoeddus Cymru, a beth yw’r strategaeth, a pham maen’n bwysig.

Siaradodd yr Athro Fu-Meng Khaw o Iechyd Cyhoeddus Cymru am ei waith iechyd rhyngwladol trwy ei rôl fel arweinydd sefydliadol Cymdeithas Ryngwladol Sefydliadau Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (IANPHI) a chyd-gadeirydd rhwydwaith Canolbwynt Cenedlaethol IANPHI. Bydd mynychwyr yn arwain at botensial cydweithredu iechyd rhyngwladol a’r cyfleoedd a ddaw yn eu sgil.

Deilliannau Dysgu:

 • Deall pam mae gennym strategaeth Iechyd Rhyngwladol
 • Deall pwysigrwydd/buddion gwaith Iechyd Rhyngwladol
 • Deall rhai o’r gweithgareddau sy’n cefnogi gwaith Iechyd Rhyngwladol
 • Deall nad yw Iechyd Rhyngwladol bob amser yn golygu teithio i wlad arall
 • Bod yn rhan o’n cymuned ymarfer os oes ganddynt ddiddordeb

Cadeirydd:
Liz Green, Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol / Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr:
Laura Holt, Uwch Swyddog Iechyd Rhyngwladol, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Yr Athro Fu-Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio / Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Iechyd Cyhoeddus Cymru


Ein Cynnig Iechyd Byd-eang: Adnewyddu Strategaeth Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig