28 Awst
External

Asesiad o’r Effaith ar Iechyd ac Adenillion Cymdeithasol o Fuddsoddi – Cipio effeithiau iechyd a gwerth cymdeithasol iechyd y cyhoedd

Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru

28 Awst

Dyddiad + Amser

28 Awst 2024

10:00 YB - 11:00 YB

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd y weminar nesaf hon yng nghyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith HIA WHIASU yn archwilio’r cysyniad o werth cymdeithasol a’i berthynas ag Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA).  Byddwn yn edrych ar sut y gellir defnyddio Adenillion Cymdeithasol o Fuddsoddi (SROI) ochr yn ochr â HIA i gasglu a mesur effeithiau ar iechyd a gwerth cymdeithasol a rhoi cyfle i gymheiriaid drafod sut y gellid cymhwyso hyn at ein gwaith ymarferol.

Dyddiad + Amser

28 Awst 2024

10:00 YB - 11:00 YB

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig