Mae tlodi tanwydd yn cyfeirio at aelwydydd sydd yn gorfod gwario cyfran uchel o incwm eu haelwyd i gadw eu cartref ar dymheredd rhesymol. Mae tri prif ffactor yn effeithio ar dlodi tanwydd: incwm aelwyd, eu costau tanwydd a’u defnydd o ynni fydd yn ymwneud â pha mor effeithlon o ran ynni yw eu cartref.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Trechu tlodi tanwydd 2021 i 2035: Cynllun i helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd talu am eu hanghenion ynni domestig

Llywodraeth Cymru

Argyfwng yn yr Oerfel: Pobl yng Nghymru mewn Perygl o Dlodi Tanwydd y Gaeaf Hwn – Ar gael yn Saesneg yn unig

Cyngor ar Bopeth

Tlodi Tanwydd yng Nghymru

Senedd Cymru

Monitor Tlodi Tanwydd y DU 2019-20 – Ar gael yn Saesneg yn unig

National Energy Action

Left Out in the Cold: The Hidden Impact of Cold Homes

Institute of Health Equity

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig