Mae digartrefedd, yn ei ystyr ehangach, yn fater y mae pobl sydd heb le i fyw sydd yn gefnogol, yn fforddiadwy, yn weddus ac yn ddiogel, yn ei wynebu. Er mai pobl sydd yn cysgu allan yw’r boblogaeth ddigartref fwyaf gweladwy, mae’r mwyafrif helaeth o bobl ddigartref yn y DU mewn llety dros dro fel hosteli a llety gwely a brecwast neu’n cysgu ar soffa neu lawr cegin rhywun arall.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Strategaeth ar gyfer Atal a Roi Diwedd ar Digartrefedd

Llywodraeth Cymru

Atal Digartrefedd a Hyrwyddo Annibyniaeth: Llwybr Cadarnhaol tuag at Fyd Oedolion

Llywodraeth Cymru, Cymorth Cymru

Adroddiad Lleisiau’r rheini sydd â phrofiad byw o ddigartrefedd a thrallod yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Allan ar y Strydoedd – Digartrefedd Ieuenctid LGBTQ+ yng Nghymru – Ar gael yn Saesneg yn unig

Llamau

Mynd i’r Afael â Digartrefedd: Arolwg Tystiolaeth Cyflym – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig