Meddwl trwy systemau ym maes iechyd y cyhoedd

Meddwl trwy systemau ym maes iechyd y cyhoedd

Mae meddwl trwy systemau yn sgil craidd ym maes iechyd y cyhoedd a hybu iechyd ac mae’n helpu gweithwyr proffesiynol i ddatblygu polisïau a mentrau sydd yn ymwybodol o ganlyniadau anfwriadol ac i fod yn barod amdanynt.  Er nad oes unrhyw ddiffiniad cyffredinol o system, gellir ei hystyried yn gyffredinol fel grŵp o gydrannau rhyng-berthnasol a rhyng-ddibynnol sydd yn rhyngweithio ac yn ffurfio cyfanrwydd cymhleth ac unedig (The Systems Thinker, 2018).  Mae gan bob system elfennau neu gydrannau sydd yn creu’r system honno, perthynas rhwng yr elfennau neu’r cydrannau a phatrwm o’r system yn gyffredinol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Meddwl Trwy Systemau – Ar gael yn Saesneg un unig

The Systems Thinker

Offer Meddwl Trwy Systemau: Canllaw Cyfeirio i Ddefnyddwyr – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Systems Thinker

Methodoleg Systemau – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Systems Thinker

10 Syniad Defnyddiol ar Feddwl Trwy Systemau – Ar gael yn Saesneg un unig

Futurist.com

Ymarfer Systemau: Sut i Weithredu mewn Byd o Newid Hinsawdd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Ison et al

Introduction to systems thinking for civil servants – Ar gael yn Saesneg yn unig

Swyddfa Gwyddoniaeth y Llywodraeth

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig