Rôl dylunio mewn iechyd cyhoeddus

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw dylunio systemau? A beth sy’n ofynnol i’w ymgorffori yn eich arferion?

Mae’r gweminar hwn yn gyflwyniad i’r Cyngor Dylunio sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad o ddatblygu fframweithiau sy’n helpu sefydliadau i ymgorffori ymarfer dylunio a ffyrdd newydd o weithio.

Mae Jessie Johnson, Arweinydd Arloesedd Dylunio yn y Cyngor Dylunio, yn cyflwyno pwy yw’r Cyngor Dylunio a’u gwaith. Yn ogystal, mae hi’n cyflwyno eu diffiniad o ddylunio, cysyniad dylunio systemau a fframwaith dylunio systemig y Cyngor Dylunio – canllaw sy’n ceisio helpu sefydliadau i ddeall dylunio systemau a’i ymgorffori’n ymarferol.

Dyddiad

Awst 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig