29 Medi
External

Trawsnewidiadau: Cefnogi plant a phobl ifanc trawsryweddol

Plant yng Nghymru

29 Medi

Dyddiad + Amser

29 Medi 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Gall deall a nodi beth yw’r ystyrion Trawsryweddol helpu i greu amgylchedd diogel a chefnogol i’r plant a’r fobl ifanc sy’n dioddef problemau.

Mae cwrs hwn ar gyfer rheolwyr sy’n llunio amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd, fel ysgolion, colegau ac elusennau ac staff cymorth sydd am sicrhau gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â hunaniaeth drawsrywedd.

Dyddiad + Amser

29 Medi 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig