29 Maw
External

Tlodi Plant: Digwyddiad Ymarfer a Chyfnewid Gwybodaeth

Plant Yng Nghymru

29 Maw

Dyddiad + Amser

29 Mawrth 2023

9:30 YB - 12:00 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn agored i weithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr ac ymarferwyr ledled Cymru sy’n gweithio gyda neu ar gyfer plant a phobl ifanc a theuluoedd. Y nod yw rhannu arfer a gwybodaeth am waith presennol i leihau, atal neu liniaru effaith tlodi plant ledled Cymru.

Dyddiad + Amser

29 Mawrth 2023

9:30 YB - 12:00 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig