DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r afael â newid hinsawdd?

Dydd Mercher 16 Chwefror 2022
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yn y weminar hon, clywsom gan Glenn Bowen sydd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan Gydweithredol Cymru.

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn gydweithfa annibynnol sydd yn gweithio gyda phobl, cymunedau a mentrau i wella eu bywydau a’u bywoliaeth. Maent yn helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru trwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyflwyno prosiectau yn gydweithredol sydd yn darparu sgiliau ac yn mynd i’r afael ag allgáu.

Rhoddodd Glenn drosolwg o fentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a busnesau y mae cyflogeion yn berchen arnynt a’r cyfleoedd ar gyfer cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol mewn iechyd a gofal cymdeithasol a’r sector ynni adnewyddadwy.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r afael â newid hinsawdd?


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig