8 Medi
Online

Diogelu lles meddwl cenedlaethau’r dyfodol

Public Health Network Cymru

8 Medi

Dyddiad + Amser

8 Medi 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Gweminar

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae lles meddwl plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth i lawer o sefydliadau yng Nghymru. Bydd y weminar hon o gymorth i chi ganfod yr hyn yr ydym yn ei wybod hyd yn hyn am effaith COVID-19 a’r rhaglen “Ymagwedd Ysgol Gyfan” y mae ysgolion yng Nghymru’n ei rhoi ar waith i hyrwyddo lles meddwl ac emosiynol.

Ymunwch â Nerys Edmonds o’r Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Amy Davies o’r Is-adran Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru:

  • Rhannu’r prif ganfyddiadau a’r argymhellion a geir mewn Asesiad o’r Effaith ar Les Meddwl gan archwilio effeithiau pandemig COVID-19 ar ffactorau amddiffynnol lles meddwl ar gyfer pobl ifanc 10-24 oed
  • Disgrifio nod yr Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Les Meddwl ac Emosiynol, a sut mae’r rhaglen wedi cael ei gweithredu hyd yn hyn ar draws Cymru
  • Rhannu’r hyn a ddysgwyd o weithgaredd gwerthuso sy’n archwilio sut mae ysgolion uwchradd wedi ymgysylltu â’r broses hunanasesu o adolygu anghenion a chryfderau eu cymuned ysgol.

Dyddiad + Amser

8 Medi 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Gweminar

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig