DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Plant a’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Dydd Mercher 11 Hydref 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Plant a’r argyfwng costau byw yng Nghymru: Beth rydym yn ei wybod a beth rydym yn ei wneud amdano

Mae’r argyfwng costau byw yn cael effeithiau pellgyrhaeddol a thymor hir ar fywydau beunyddiol pobl yng Nghymru, a bydd hynny’n parhau, ond mae’n cael effeithiau penodol ar blant. Mae’r effeithiau hyn yn achosi pryder arbennig o ystyried sut mae profiadau o dlodi mewn plentyndod yn cael effeithiau negyddol hirhoedlog ar eu datblygiad a’u hiechyd a’u ffyniant yn y dyfodol. Mae mynd i’r afael â thlodi plant wrth wraidd dyfodol gwell a mwy cydnerth i Gymru ac mae’n flaenoriaeth ar gyfer mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

Roedd y gweminar hwn yn archwilio polisi, ymchwil ac ymarfer presennol yng Nghymru sy’n ceisio cefnogi plant a’u teuluoedd trwy’r argyfwng costau byw.

Siaradwyr

 • Manon Roberts, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Karen Hughes a Rebecca Hill, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Catherine Pape, Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Amy McNaughton, Is-adran Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Sally Hunt a Dr Sam Clutton, Tîm Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Plant a’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Gwerthuso digwyddiadau Enlarge


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig