DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Diogelu iechyd a lles yn yr argyfwng hinsawdd

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bydd y gynhadledd hon yn cefnogi pobl sy’n gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) neu Gyrff Cyhoeddus sy’n cynllunio neu’n dechrau eu hasesiadau risg hinsawdd lleol.  Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniad i’r canllawiau ar asesiadau risg hinsawdd lleol sy’n cael eu cynhyrchu gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer BGCau. Clywodd y mynychwyr fewnwelediadau allweddol o’r Asesiad diweddar o’r Effaith ar Iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar berygl newid yn yr hinsawdd i bobl a chymunedau yng Nghymru. Roedd cyfle i rannu’r hyn a ddysgwyd a mewnwelediadau o waith addasu hinsawdd lleol presennol yng Nghymru.

Bydd newid yn yr hinsawdd yn cael effaith fawr ar iechyd, lles ac anghydraddoldebau yng Nghymru ac mae cynllunio ac addasu i newid yn yr hinsawdd yn fater i bawb. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i gynllunio ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â ni i fod yn rhan o’r sgwrs.

Deilliannau dysgu:

 • Cynyddu ymwybyddiaeth o sut y bydd yr argyfwng hinsawdd yn effeithio ar iechyd a lles pobl a chymunedau yng Nghymru
 • Rhoi cyflwyniad i’r broses a’r canllawiau asesu risg hinsawdd lleol
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o rai ystyriaethau allweddol wrth gynllunio addasu i’r hinsawdd yn lleol.

Cliciwch yma am yr agenda

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Diogelu iechyd a lles yn yr argyfwng hinsawdd

Gwerthuso digwyddiadau Enlarge


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig