Lansio ymgynghoriad i sicrhau mynediad da at bresgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru

Mae COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar iechyd a lles, a gall presgripsiynu cymdeithasol chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod pobl yn cael mynediad at gymorth cymunedol, anghlinigol sy’n gallu rhoi hwb i unigolion.

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi lansio ymgynghoriad newydd ar bresgripsiynu cymdeithasol, a fydd yn gofyn am farn pobl i gynllunio fframwaith i’r dyfodol ar gyfer cymorth cymunedol, anghlinigol, a all gynnwys ystod o weithgareddau, gyda phob un yn cyfrannu at ddull ataliol cynnar drwy wella lles pobl.

Bydd y fframwaith newydd yn nodi’r safonau, y canllawiau a’r camau a ddatblygir ar lefel genedlaethol i sicrhau darpariaeth gyson ledled Cymru.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig