Mae cyflyrau iechyd meddwl yn amrywio o’r pryderon yr ydym i gyd yn eu profi fel rhan o fywyd bob dydd i gyflyrau hirdymor difrifol. Os yw pobl yn cael cymorth yn gynnar, gellir trin neu reoli’r rhan fwyaf o gyflyrau iechyd meddwl. Er mwyn galluogi gweithwyr proffesiynol i ddarparu gofal a thrin pobl â phroblemau iechyd meddwl, rhoddir diagnosis ffurfiol yn aml. Mae rhai diagnosis yn ddadleuol a gall cael label diagnostig gael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd person.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 446

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Iechyd meddwl a’r amgylchedd: Sut gall polisïau Ewropeaidd adlewyrchu effaith dirywiad amgylcheddol ar iechyd a lles meddwl pobl yn well – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewrop

Iechyd Meddwl a’r Amgylchedd: Dod â natur yn ôl i fywydau pobl – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewrop

Cenhedlaeth COVID: Pandemig Iechyd Meddwl ar Waith. Yr effaith ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn ystod ac ar ôl pandemig COVID-19 – Ar gael yn Saesneg yn unig

All-Party Parliamentary Group on a Fit and Healthy Childhood

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig