Atal hunanladdiad a hunan-niwed

Atal hunanladdiad a hunan-niwed

Mae hunanladdiad yn farwolaeth sydd yn digwydd yn sgîl gweithred fwriadol hunanachosedig. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn roi adroddiad blynyddol ar farwolaethau sydd wedi eu cofrestru fel hunanladdiad yng Nghymru a Lloegr ac mae’r tueddiadau yn awgrymu bod rhwng 300-350 o farwolaethau trwy hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru. Mae ymddygiad hunanladdol yn amrywio o feddwl am hunanladdiad, cynllunio hunanladdiad, ceisio cyflawni hunanladdiad i gyflawni hunanladdiad. Mae hunanladdiad fel arfer yn ymateb i gyfres gymhleth o ffactorau sydd yn bersonol ac yn gysylltiedig â dylanwadau cymdeithasol a chymunedol ehangach. Nid oes felly un rheswm unigol pam y gallai rhywun geisio cymryd eu bywyd eu hunain. Y ffordd orau o ddeall hunanladdiad yw trwy edrych ar bob unigolyn, eu bywyd a’u hamgylchiadau. Mae’n bwysig cofio, fodd bynnag, y gellir osgoi hunanladdiad a hunan-niwed i raddau helaeth, os eir i’r afael â ffactorau risg ar lefel yr unigolyn, grŵp neu’r boblogaeth yn effeithiol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru 2018-21

Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru

Strategaeth atal hunanladdiadau a hunan-niweidio 2015 i 2022

Llywodraeth Cymru

Bwletinau Ystadegol Hunanladdiad yng Nghymru a Lloegr – Ar gael yn Saesneg yn unig

Office for National Statistics

Atal Hunanladdiad – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Hunanladdiad a Hunan-niwed – Ar gael yn Saesneg yn unig

Mental Health Foundation

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig